حکمت
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞

شکایت کارگران از مزد ۹۹ به کجا رسید؟

به رای دیوان اعتراض می‌زنیم. همان شاکیان قبلی به این رای اخیر اعتراض خواهند زد و درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت را مطرح خواهند نمود. ضمن اینکه ترکیب فعلی شورایعالی کار متضمن سه جانبه گرایی نیست و جای دفاع ندارد.

۳۱ تیر ۱۴۰۰

فاجعه بیماری‌های متابولیکی دربین کارگران
یک وعده غذای گرم و ۲ وعده غذای سرد یک خانواده ۳.۳ نفری؛ ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه است
اعتراض کارگری؛ افزایش مدیریتی
کارگران اعتراض کردند حقوق مدیران دولتی افزایش یافت!
تورم با مزد و معیشت کارگران چه کرد؟
مصاف نابرابر مزد و هزینه معیشت
حق مسکن کارگری از چه زمانی زیاد می‌شود؟
آنچه که کارگران و کارفرمایان باید درباره ۱۵۰ هزار تومان افزایش مزد ۱۴۰۰ بدانند
دولت در لباس کارفرما
آسیب‌شناسی اجرای ناقص قانون کار