حکمت
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور:

ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه ضد کارگران و مغایر با قانون کار است

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت: حقوقی که در قانون کار برای کارگر دیده شده است در این ماده دیده نشده است.

۱۰ خرداد ۱۴۰۲

مطالبه کارگران برای مشارکت در تدوین بودجه کشور
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور
ساخت مسکن کارگری در دستور کار ویژه دولت
درپی تاکید رئیس جمهور بر تامین مسکن کارگران،
دستمزد کارگران ترمیم می‌شود؟
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پاسخ داد؛
ترمیم دستمزد کارگران در صورت افزایش مجدد حقوق کارمندان
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خبرداد؛