به گزارش راه صنعت به نقل از  برنا، برخی افراد خاص در  سازمان نظام مهندسی استان تهران( که برخی رد صلاحیت شده و برخی نیز تایید شدند) به دلیل پیش بینی شکست در انتخابات و اقبال جامعه مهندسین به نیروهای مستقل و انقلابی در دو هفته اخیر با عدم حضور در سه جلسه پیاپی هئیت مدیره مانع به حد نصاب رسیدن جلسه شدند.

گفته می‌شود عموم این افراد اشتراکاتی را با جریان اصلاحات دارند.

برخی اعضای سازمان نظام مهندسی معتقدند که هدف این افراد، ایجاد اختلال در انتخاب رئیس و هئیت رئیسه است.

این در حالی است که دولت سیزدهم اعلام کرده با برنامه های مشخص برای ساخت ۴ میلیون مسکن برنامه عملیاتی دارد و به نظر می رسد این افراد که عمدتا از جریان اصلاح طلب هستند، در تلاشند تا اختلال جدی در فرأیند توسعه ساخت و ساز مسکن انبوه هم بوجود آورند.

چنانچه در هفته جاری، انتخابات هئیت رئیسه انجام نشود، اسامی افرادی که مانع از خدمات رسانی به مردم در حوزه ساخت مسکن می شوند، اعلام خواهد شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان ، براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به منظور تامین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون مذکور تاسیس شده است .

این سازمان دارای واحدهای استانی است و سازمان هر استان از نظرحقوقی دارای شخصیت مستقل است . ارکان سازمان عبارت است از سازمان استان ها ، هیات عمومی ، شورای مرکز ، رئیس سازمان و شورای انتظامی .

در حال حاضر کلیه استانهای کشور دارای سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و برخی از وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان استان که در واقع مهم ترین بخش وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محسوب می شود بشرح زیر است :

همکاری با مراجع مسؤول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های جامع تفصیلی وهادی در شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست .

نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریقمراجع قانونی ذیصلاح .

مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت های حوزه های مشمول این قانون .

تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسؤول در بخش ساختمان و شهر سازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی .

کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین ، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

کمک به ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست ، شرکت در کمیسیون ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرح ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح های یاد شده ، با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان .

ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است

تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی