راه صنعت- بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت دهم ۶۹۲ میلیارد تومان بابت بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات برای دولت روحانی به جا گذاشت. این در حالی است که دولت روحانی برای دولت آینده ۱۵ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان هزینه بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات به جا گذاشته است، یعنی بدهی به جا مانده از دولت روحانی برای دولت بعد در این بخش، ۲۳ برابر بدهی‌ای است که از دولت دهم برای دولت روحانی به ارث گذاشته شد.