معاون علمی و فن‌آوری رئیس جمهور: دانش‌بنيان شدن خودروسازی، تنوع محصول و ساخت پلتفرم‌های جديد را به دنبال دارد

معاون علمي و فن آوري رئيس جمهور گفت: حركت صنعت خودرو به سمت دانش بنيان شدن سبب می شود چند پلتفرم و محصولات جدید طراحی و توليد شود.

به گزارش راه صنعت به نقل از ايكوپرس- سورنا ستاری در مراسم عقد تفاهم نامه ايران‌خودرو با شركت‌های دانش‌بنيان گفت: اگر صنعت خودرو در اين حوزه‌ها به درستی ورود كند موتور محركه بسياری ديگر از بخش‌ها خواهد بود.
وی افزود: امروز مجبوريم به سمت هوشمندسازی و تولید خودروهای نسل جدید حركت كنيم در غیر اینصورت صنعت خودروسازی ما از مسیر توسعه جهانی عقب می ماند.
ستاری خاطر نشان كرد: ‌اگر در كشور دانشگاه‌های مختلف را تاسيس كرده و حدود پنج ميليون دانشجو و بيش از 20 ميليون نفر جوان داريم، بايد طراحی خودروها و ساخت خطوط توليد به‌ دست همين جوانان صورت گيرد و اگر شاکله اصلی و تفکرات این صنعت بدون داخلی سازی و توجه به دانش نخبگان از ديگر كشورها بيايد صرفا به معنای كارخانه‌داری است.