قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار امروز چهارشنبه ۷ اسفند ۹۸

راه صنعت– قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار امروز ۷ اسفند ۹۸ را در جدول زیر مشاهده کنید.

 

قیمت دلار، قیمت طلا و قیمت سکه

تغییر قیمت لحظه نوع
(۰.۰۵%) ۷۰ ۱۴۸,۰۱۰ دلار
(-۰.۰۴%) -۷۰ ۱۵۹,۰۲۰ یورو
(-۰.۲۳%) -۴۸۰ ۲۰۴,۲۲۰ پوند
(۰.۰۲%) ۱۰ ۴۲,۹۴۰ درهم امارات
(۲.۷۹%) ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ ۶۱,۴۱۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(-۰.۶۴%) -۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ نیم سکه
(-۱.۵۸%) -۳۰۰,۰۰۰ ۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ربع سکه
(-۰.۶۳%) -۶۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ سکه گرمی
(۰.۰۸%) ۵,۰۰۰ ۶,۲۸۹,۰۰۰ گرم طلای 18
(۰.۰۷%) ۶,۰۰۰ ۸,۳۸۵,۰۰۰ گرم طلای 24
(-۰.۰۷%) -۲۰,۰۰۰ ۲۷,۲۲۰,۰۰۰ مثقال طلا
(۰.۰۱%) ۲۱ ۱,۶۳۹.۴۸ انس طلادلار
(-۰.۰۳%) -۳۰ ۹۳۰.۹۵ پلاتیندلار
(-۰.۱۱%) -۲ ۱۸.۰۱ انس نقرهدلار